Date referitoare la investițiile publice din fostul Poligon

Date referitoare la investițiile publice din fostul Poligon: parc de joacă, Casa de Cultură, bazin de înot, parc sportiv

Că tot s-a realizat o sinteză referitoare la Fostul Poligon de pe str. Tăuțiului, iată o serie de aspecte interesante.
Imobilul 2350 Florești (CF 34691) a fost transmis integral din domeniul public al statului și administrarea MApN în domeniul public al comunei Florești, prin HG 734/05.10.2016.
Imobilul se utilizează în scopul înființării unor spații de recreere, locuri de joacă și spații pentru activități sportive în termen de cinci ani de la preluarea sa de către UAT Florești, respectiv de la data PV de predare primire, 22.11.2016.
În prezent pe imobilul respectiv, care nicăieri nu figurează înscrisă ca fiind zonă verde, se desfășoară ample lucrări de realizare a scopului stabilit prin HG 734/2016.
Investițiile pe imobil sunt împărțite în 3 sectoare, dinspre Str Tăuțiului: Parc de joacă – Casa de Cultură – Parc sportiv și de agrement. Se are în vedere și realizarea unui bazin de înot între S1 și S2.
Pentru întreaga zonă studiată există un PUZ, aprobat prin HCL 52/26 aprilie 2018.
Legat de Parcul de joacă – finanțarea este de la bugetul local, proiectul ethnic este realizat, este în curs de desfășurare procedura publică de achiziție privind execuția, care se va finaliza în cursul acestei luni.
Legat de Casa de Cultură – finanțarea este via Compania Națională de Investiții și bugetul local. Studiu de Fezabilitate a fost deja acceptat de CNI în vederea demarării procedurilor privind achiziția publică a Proiectului tehnic aferent investiției, respectiv a achiziției publice privind execuția. Aceeași procedură va avea loc și la Comisia tehnică din cadrul Ministerului Dezvoltării. Casa de Cultură Florești (Sală Multifuncțională) va avea regim de înălțime Demisol parțial + P+2E. Vor fi 2 corpuri de clădire, dintre care una Sala Polivalentă/Casa de Cultură, plus corp auxiliar, alei pietonale, alei auto, parcări, zone verzi generoase. Parcela aferentă are 15.306 mp din care aria construită va fi de 2858 mp, iar din restul suprafeței, jumătate, adică peste 6.000 mp, vor fi spații verzi
Legat de Parcul sportiv și de agrement – 41.732 mp – finanțare: bugetul local. S-a emis AC 441/27.07.2018, în baza CU 310/23.04.2018 privind lucrări de construire Amenajare Parc Agrement / Sport Florești (pistă role, terenuri sport, zonă fitness, pistă biciclete, contrucții/pavilioane, alei promenade, teren paintball, adventure park, bazine apa decor, parc- gazon, flori, alei, trotuare, pistă biciclete urbană).