Spitalul Regional de Urgență Florești prinde contur

Un efort de peste 6 ani începe să producă rezultate și succesul începe să se vadă la orizont. După ce în vara lui 2019 Studiul de Fezabilitate pentru Spitalul Regional de Urgență (SRU) Florești a fost aprobat de Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, la început de septembrie, în ședință de Guvern, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru SRU. Urmează depunerea cererii de finanţare la Comisia Europeană. Iar apoi organizarea procedurilor de licitație și demararea construcției pentru Spitalul regional Floresti, o investitie de aproximativ 500 milioane euro.
Primăria Florești este o parte integrantă și activă a grupului de entități (autorități publice locale, autorități naționale și europene, actori financiar și tehnici) care au pus umărul din plin pentru a se ajunge în această fază premergătoare depunerii cererii de finanțare.
Este de ajuns a aminti aici că Primăria Florești este cea care a eliberat Certificatul de Urbanism aferent viitoarei construcții, a realizat Planul Urbanistic Zonal și apoi a lucrat la modificările succesive ale acestuia, care s-au făcut pentru a fi în concordanță cu cele solicitate de consultanții tehnici internaționali. De asemenea, administrația publică locală floreșteană s-a ocupat și de obținerea avizelor și acordurilor necesare pentru ase ajunge în această fază a proiectului.
SRU Florești, o investiție de aproximativ 500 milioane euro, (construcție-300, dotări, echipamente-76 plus multe altele) va avea peste in jur de 900 de paturi și 120.000 mp construiți . (Zonă tratament pacienți – 43.315 mp, Zonă tratament ambulatoriu – 11.400 mp, Suprafețe de Diagnostic și Tratament – 19.265 mp, Servicii de suport – 15.055 mp, Suprafețe de instruire – 3.195 mp, Suprafețe tehnice și de circulație – 27.670 mp). Saloanele vor fi de 1-2 paturi și vom avea un număr de peste 42.000 de internați per an și 270.000 cazuri de ambulatoriu per an. Spitalul va putea procesa undeva la 100.000 de cazuri de urgențe anual.