Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân

S-a finalizat procedura de achiziție publică pe SEAP a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Florești, în condițiile stipulate de OUG 155/2001. Obiectul Contractului este CAPTURAREA, TRANSPORTUL ȘI ADĂPOSTIREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN, iar contractul intră în vigoare începând cu data de 10 iunie 2018, pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire. Serviciul este unul permanent, 24/7.
Floreștenii pot semnala prezența câinilor fără stăpân la Poliția Locală Florești, nr tf 0727-809.866, disponibil 24/7. De asemenea, atragem atenția proprietarilor de câini asupra necesității ținerii patrupedelor în curți. În cazul în care câinii vor fi găsiți liberi pe domeniul public (străzi, alei, parcuri, terenuri, etc), ei vor fi ridicați de firma prestatoare a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Tariful pentru recuperarea câinilor de către stăpâni este de 450 lei + TVA / animal.