Centru Cultural Florești

Am supus azi aprobarii de catre Deliberativul local a doua proiecte importante, privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală si aprobarea indicatorilor tehnico- economici și a valorii totale, ambele raportate la proiectul de investitii CENTRU CULTURAL FLORESTI S+P+3E CU SALA SPECTACOLE POLIVALENTA 800 LOCURI STRADA TAUTULUI F.N. FLORESTI, COMUNA FLORESTI, JUDETUL CLUJ.
Unda verde si astfel, cu proiectul in mapa, am plecat azi spre Bucuresti pentru a asigura documentatia privind finantarea. Asta alaturi de alte “drumuri”, precum, de exemplu, finantarea pentru modernizare Eroilor.