Demarare proiect Str Eroilor și Poligon Mic

Demaram efectiv doua noi proiecte. Marti, sedinta extraordinara de Consiliu Local pentru votul privind modernizare/largire/acoperirea vale pe str Eroilor si demarare proiect Poligonul Mic.
Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor pentru întocmirea documentatiilor și inițierea procedurii de achizitie de servicii pentru obiectivul ” Modernizare strada Eroilor în comuna Florești, jud. Cluj”
Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor pentru întocmirea documentatiilor și inițierea procedurii de achizitie deservicii pentru obiectivul “Centrul cultural , baza sportivă și de agrement în comuna Florești, jud. Cluj”.
(si 3 Proiect de hotărâre privind întocmirea documentațiilor și inițiereaprocedurii de achizitie de servicii pentru asigurarea durabilității proiectului ” Florești- străveche vatră istorică și ecumenică”)