Retragere UAT Florești din ADI Gelu Voievod

În ședința de joi a Consiliului Local va fi dezbătut un proiect de HCL extrem de important: retragerea comunei Florești din ADI Gelu Voievod și încetarea calității de asociat a comunei Florești în ADI Gelu Voievod, retragerea mandatului special acordat asociatiei de dezvoltare intercomunitară ADI Gelu Voievod cu privire la delegarea pe seama și în numele comunei Floresti a gestiunii serviciului de salubritate, precum și a exploatării sistemului de utilități publice aferent și infrastructurii aferente prin atribuire conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și operarea directă de către comuna Florești a serviciului de salubritate care va fi delegat conform Legii printr-o procedură de achiziție publică conform legislatiei în vigoare.
Practic, consilierii locali vor decide ce facem mai departe: începem demersurile pentru a ne elibera de contractul de delegare gestiune serviciu salubrizare cu Quatro Eco Salub și a a organiza o licitație pentru acordarea serviciului SAU revenim la Quatro Eco Salub, fostul operator, și la situația de la începutul acestui an și anul trecut.
Ultima lună ne-a demonstrat că ridicarea deșeurilor poate fi realizată ȘI MAI IEFTIN ȘI CU O PERIODICITATE DE 2 ORI PE SĂPTĂMÂNĂ, dar, de un operator serios și cu o capacitate adecvată frontului de lucru ce îl implică o comunitate precum Floreștiul.

Decizia aparține strict aleșilor dvs, cei 19 consilieri locali.