Semnare contract realizare trotuare

Se semnează contractul pentru realizare/reabilitare trotuare în Florești
Comisia de evaluare a ofertelor, împreună cu specialiștii consultantului, au stabilit în urma actelor licitației o nouă firmă ce va lucra în Florești. Este vorba de licitaţia privind Execuție Lucrări Trotuare în localitatea Florești, str. Avram Iancu și Execuție Lucrări Trotuare în localitatea Luna de Sus pe drumul județean partea dreaptă cu direcția Vlaha, comuna Florești, investiție ce se va realiza strict din fonduri ale comunei Florești. Au existat 7 oferte (în ordinea depunerii dosarelor: Viarom, Napoca SA, CRIDAR, ARL, Ceziana, Nordconforest, KIAT), cu sume cuprinse între 3,25 şi 4,79 milioane lei. Câștigătoare, cu prețul cel mai mic și respectarea condițiilor din Caietul de Sarcini, a fost stabilită firma Napoca SA, cu prețul de 3,259 milioane lei plus TVA.
Mă bucur că economia de piață a funcționat din nou. Licitația fusese estimată la valoarea de 6,11 milioane lei, din care diverse și neprevăzute STRICT 5%, dar concurența coborât mult prețul efectiv de realizare. Sper ca vineri 4 martie să și semnăm contractul, iar apoi în cel mai scurt timp să dăm ordinul de începere al lucrărilor și să demareze execuția trotuarelor în Luna de Sus, pe partea dreaptă cu direcția Vlaha și pe întregul tronson, ambele părți ale DN1/Avram Iancu din Florești. În prezent pe Avram Iancu se derulează lucrări complexe de trecere în subteran cabluri și montaj stâlpi și corpuri noi de iluminat. Noul sistem, unul cu reglaj al intensității luminii, funcționează deja excelent pe primul tronson. Urmează dezafectarea stâlpilor vechi și a cablurilor aeriene. Astfel, după importante lucrări de investiții publice – majoritatea lucrări multianuale – din Florești (școala, grădiniță, asfaltări, stații de pompare apă, semaforizare), suntem pregătiți a aduce un plus confort și locuitorilor din Luna și a celor din vatra satului.