Finanțare europeană

Un mic aperitiv pentru, sper din toată inima, viitoarele finanțări care bat la ușă: Patinoar și Sală de sport cu bazin de înot copii, Bazin de înot MULTIFUNCȚIONAL și Bază sportivă cu terenuri multifuncționale și pistă de alergare și Bază sportivă tip 1.
Întrucât proiectele Floreștiului sunt curajoase, axate pe dezvoltare reală și corecte, iar seriozitatea de pe parcursul derulării proiectelor este o certitudine, azi am obținut o nouă finanțare nerambursabilă de la FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin PNDR: Submasura 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala. (Adresa CRFIR 5770/03.02.2020, prin care suntem anunțați că în urma verificării Cererii de Finanțare și aprobarea raportului de evaluare al Directorului CRFIR NV, proiectul nostru a fost acceptat pentru a primi finanțare, urmând a fi semnat de către
Autoritatea Contractantă Contractul de Finanțare).
Nu este o finanțare mare, 42.251 de euro, în comparație cu finanțările obținute până acum – 20 de milioane euro în șase ani, dar este o reconfirmare a apetitului Primăriei Florești pentru fonduri europene și o certificare a stabilității parteneriatului pe care îl avem cu instituțiile prin care se derulează accesul la fondurile europene și guvernamentale !